a На 19 септември (понеделник) ќе започне акцијата за ревитализација на Шумско опитната станица (ШОС), при УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во којашто право на учество имаат сите студенти на ХЕФ. Учесниците во акцијата ќе имаат можност да се стекнат со следниве знаења и вештини: - Запознавање со професионалниот алат којшто се користи при подигање и одржување