Огласна табла

Ранг-листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител – погодност за половина од уписнината за прв циклус студии

Ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2021/2022 година

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ ХЕФ (Билтен на УКИМ бр. 1246)

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Златко Николовски – Назив на темата на Македонски јазик: „Компаративна анализа на развитокот и одгледувачките карактеристики на насадите од дуглазија, ариш, бел бор, црн бор и стробус на локалитетот Равно Борје“ Назив на темата на […]

Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. пејз. диз. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“

СООПШТЕНИЕ На ден 29 септември 2021 година (среда) со почеток во 11:00 часот кандидатот дипл. инж. пејз. диз. МОНИКА ПОПЕВСКА јавно ќе го брани својот магистерски труд под наслов: „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“ („Roof gardens as part of landscape design in Skopje“) Јавната одбрана ќе се одржи во сала 6 при Факултетот за шумарски науки, […]

ПРИЈАВУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА ИСПИТИ: ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК 2020/2021 ГОДИНА

Почитувани студенти, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ги утврди начинот на пријавување и термините за завршните испити во третиот (есенски) испитен рок од учебната 2020/2021 година. Начин на одржување на испитите: СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО. Начинот на пријавување и термините за полагање се детално прикажани ОВДЕ. […]

УСС УКИМ – Студентски научноистражувачки конференции 2021

Почитувани студенти, Комисијата за наука при Универзитетското студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во соработка со факултетските студентски собранија на факултетите на УКИМ организира студентски научноистражувачки конференции каде студентите ќе имат можност да пишуваат и презентират сопствен научен труд. На следниот линк може да се најдат сите детали во врска со регистрација на конференциите и контакт до организаторите […]

УСС УКИМ – INNO-SAE 2021

Почитувани колеги, Ни претставува огромна чест и задоволство да Ве известиме дека оваа година повторно ќе се организира INNO-SAE. Студентската програма Innovations in Smart Anything Everywhere – INNO-SAE 2021 е заедничка иницијатива на Центарот за трансфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ и Универзитетското студентско собрание при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје насочена кон стимулирање на иновативниот капацитет […]

Одбележување на патрониот ден на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 24 мај

Претставници на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, деканот проф. д-р Сотировски со продеканите проф. д-р Стојановска и проф. д-р Трајков, положија цвеќе на спомен-обележјето на Светите Кирил и Методиј во кампусот на општествените науки и ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод патрониот ден на Универзитетот, 24 мај.

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2020/2021

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2020/2021 година

ВАЖНО – Microsoft Teams – Упатство за инсталација и креирање профил на платформата

Почитувани колеги студенти, Заради попрактично, полесно и за вас попродуктивно следење настава и исполнување на вашите академски обврски, повторно ве упатувам на користење (што подразбира и редовна проверка) на вашите званични имејл адреси поврзани со системот Microsoft Teams. Оваа платформа е лиценцирана на ниво на УКИМ, и заради тоа нуди многу поволности во однос на комуникацијата на студентите и наставниците, […]

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ од изборите за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2020/2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

ОДЛУКА за распишување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ

Одлука за распишување онлајн избори за ФСС на ХЕФ (Објавено 26.1 2021 г.)

Дипломска работа, магистерски труд, докторска дисертација – 17 јули 2020 – Одбрана на магистерски труд: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“

ДИПЛОМСКА РАБОТА, МАГИСТЕРСКИ ТРУД, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – 17 ЈУЛИ 2020 – ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“

15 јуни 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“ (Билтен на УКИМ бр. 1217)

15 ЈУНИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1217)

1 јули 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Благој Шурбевски – „Природни регулатори на популациите од боров четник (Thaumetopoea pityocampa Schiff) во Рeпублика Северна Македонија“ (Билтен на УКИМ бр. 1218)

1 ЈУЛИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. БЛАГОЈ ШУРБЕВСКИ – „ПРИРОДНИ РЕГУЛАТОРИ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОД БОРОВ ЧЕТНИК (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA SCHIFF) ВО РEПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1218)

Распоред на часови: Зимски семестар 2021/2022 год.

Распоред на часови: Зимски семестар 2021/2022 год.

Заверка на летен семестар во учебната 2020/2021 год. и запишување зимски семестар од учебната 2021/2022 година

СООПШТЕНИЕ Запишување зимски семестар од учебната 2021/2022 година и заверка на летен семестар во учебната 2020/2021 год.   Запишувањето ќе се врши од 20.09 до 01.10.2021 год. НАПОМЕНА: ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (01.10.2021 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА: – 1.000,00 доколку запишувањето се изврши од 04-ти до 08-ми октомври, – 1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 11-ти […]

Пријавување за остварување на правото за субвенциониран студентски оброк

Почитувани студенти, Во тек е пријавувањето за остварување на правото на 2400 денари месечно по повод субвенциониран студентски оброк! Пријавувањето се одвива исклучиво по електронски пат! Рокот за пријавување за тековните студенти е од 1 до 31 август 2021 година. За кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2021/2022 година и кои не го запишале летниот […]

Информација за работилници за меки вештини

Универзитетскиот Центар за кариера на УКИМ и THRIVITY Кариерниот центар организираат обука со цел полесно и поефикасно адаптирање на студентите кои се подготвуваат за интервју за работа и кои се во потрага по нивното прво вработување. Обуките се состојат од бесплатни интерактивни онлајн предавања, водени од професионалци во областа на човечките ресурси, во период од 13 – 19 јули 2021 […]

КОНКУРС за избор и вработување на (1) еден кандидат во соработничко звање – асистент.

Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува КОНКУРС за избор и вработување на (1) еден кандидат во соработничко звање – АСИСТЕНТ на Катедрата за заштита на шумите и дрвото, научно-истражувачко подрачје (4) Биотехнички науки, научно-истражувачко поле (402) Заштита на растенијата, научна истражувачка област (40201) Eнтомологија   Конкурсот трае 8 […]

Пријавување и распоред на испити: летен испитен рок 2020/2021 година

Пријавување и распоред на испити: летен испитен рок 2020/2021 година

Јавен оглас за засновање на работен однос на 3 (три) лица

Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има потреба за вработување на 3 (три) лица за следните работни места: СЕКРЕТАР – еден (1) извршител; САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ АРХИВАР – еден (1) извршител и ХИГИЕНИЧАР – еден (1) извршител. Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 4 работни дена, […]

Оглас за издавање под закуп на дел од недвижен имот и техничка документација

Оглас за издавање под закуп на дел од недвижен имот и техничка документација Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува ОГЛАС за издавање под закуп на дел од недвижен имот лоциран во зградата на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ на адреса: ул. […]

Распоред на испити во дополнителниот испитен рок 5-9 Април 2021 година

Распоред на испити во дополнителниот испитен рок 5-9 Април 2021 година

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА