Огласна табла

СООПШТЕНИЕ за Online Zoom состанок со Универзитетот за земјоделство во Токио

СООПШТЕНИЕ   На 15 јули (петок) со почеток во 9:30 часот ќе се одржи Online Zoom состанок на којшто ќе се претстават: 1 – Факултетот за регионална наука за животната средина, Универзитет за земјоделство во Токио; 2 – Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и 3 – Факултетот за шумарски науки, […]

Инфо ден – Гаранција за млади

Почитувани, а Со големо задоволство ги покануваме сите студенти на Инфо ден за Гаранција за млади, на 17 јуни, 2022 г. (петок), со почеток од 10:00 часот, во просториите на МладиХаб. На Инфо денот ќе бидат присутни теренски работници кои на лице место ќе им ги одговарат сите прашања и дилеми на студентите околу Младинската гаранција и мерките што стојат на […]

Работилница „ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА, ЕКОСИСТЕМИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ“

На ден 16 Јуни 2022 година, од 9:30 – 12:15 часот во Амфитеатарот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ќе се одржи работилница со следниот наслов: „ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА, ЕКОСИСТЕМИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ“. Работилницата се одржува во рамките на Меѓународната научна конференција по повод јубилејот од 75 години постоење на Факултетот за шумарски науки, […]

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ВТОРИОТ (ЛЕТЕН) ИСПИТЕН РОК 2021/22 ГОДИНА

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ a СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ВТОРИОТ (ЛЕТЕН) ИСПИТЕН РОК 2021/22 ГОДИНА a Начин на пријавување на испитите: Со физичко присуство. 1. Пријавувањето ќе биде од 23.5.2022 год. до 30.5.2022 год. 2. Студентот има обврска испитот/-ите најпрво да го/ги пријави електронски преку „iKnow“-системот, […]

Отворено предавање: „ДА ДРУГАРУВАМЕ, ДА СПОДЕЛУВАМЕ“ со Ѓорѓи Самарџиев дипл.шум.инж

С О О П Ш Т Е Н И Е На 27 април (среда), со почеток во 11 часот, во амфитеатарот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ќе се одржи предавање под слоганот: „ДА ДРУГАРУВАМЕ, ДА СПОДЕЛУВАМЕ“ Предавач ќе биде Ѓорѓи Самарџиев, дипломиран шумарски инженер на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс […]

Отворено предавање на тема: „Зеленило, отворен простор и хуман урбанизам – Лекции за одржлив развој од пост-земјотресно Скопје“ од д-р Марко Ицев

к СООПШТЕНИЕ к На 14 април (четврток), со почеток во 12 часот, во амфитеатарот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ќе се одржи предавање на тема: „Зеленило, отворен простор и хуман урбанизам – Лекции за одржлив развој од пост-земјотресно Скопје“. Предавач ќе биде д-р Марко Ицев, архитект и планер со меѓународно искуство, којшто докторирал на […]

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренската настава во летниот семестар од учебната 2021/2022 година на УКИМ ХЕФ

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренската настава во летниот семестар од учебната 2021/2022 година на УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Решение за прием на кандидати на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиската програма Озеленување и унапредување на животната средина во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиската програма Озеленување и унапредување на животната средина во учебната 2021/2022 година

Соопштение за заверување на зимски и запишување на летен семестар 2021/2022 год.

Соопштение за студентите во врска со заверување на зимски семестар и запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 година

Повик за учесници на Школа за политики при Претседателски центар за политичко образование

Претседателскиот центар за политичко образование објавува повик за учесници на Школата за политики за 2022 година. Школата за политики за 2022 година при Претседателскиот центар за политичко образование ќе биде организирана во духот на демократските политички вредности, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи, политичкиот плурализам, меѓусебната толеранција, заедништвото и солидарноста. Во таа насока, Школата ќе настојува да ги […]

 Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. за заштита на животната средина Цветан Николовски – „Можности за примена на принципите на одгледување на шумите блиску до природата (Close-to-nature silviculture) во шумите на подрачјето на Малешево“

Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. за заштита на животната средина Цветан Николовски – „Можности за примена на принципите на одгледување на шумите блиску до природата (Close-to-nature silviculture) во шумите на подрачјето на Малешево“

Слободни места на втор циклус студии на УКИМ ХЕФ во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 год.

Број на слободни места за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година *** *** *** Преземи соопштение!  

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд (Билтен на УКИМ бр. 1248)

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. инж. по заштита на животната средина Цветан Николовски „Можности за примена на принципите на одгледување на шумите блиску до природата (Close-to-nature silviculture) во шумите на подрачјето на Малешево“ (Билтен на УКИМ бр. 1248) * * * * […]

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава во зимскиот семестар од академската 2021/2022 година

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренската настава во зимскиот семестар од академската 2021/2022 година на УКИМ ХЕФ (освен за скопското подрачје) (бр. 02-348/11 од 20.10.2021 г.)

Ранг-листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител – погодност за половина од уписнината за прв циклус студии

Ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2021/2022 година

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ ХЕФ (Билтен на УКИМ бр. 1246)

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Златко Николовски – Назив на темата на Македонски јазик: „Компаративна анализа на развитокот и одгледувачките карактеристики на насадите од дуглазија, ариш, бел бор, црн бор и стробус на локалитетот Равно Борје“ Назив на темата на […]

Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. пејз. диз. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“

СООПШТЕНИЕ На ден 29 септември 2021 година (среда) со почеток во 11:00 часот кандидатот дипл. инж. пејз. диз. МОНИКА ПОПЕВСКА јавно ќе го брани својот магистерски труд под наслов: „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“ („Roof gardens as part of landscape design in Skopje“) Јавната одбрана ќе се одржи во сала 6 при Факултетот за шумарски науки, […]

ПРИЈАВУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА ИСПИТИ: ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК 2020/2021 ГОДИНА

Почитувани студенти, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ги утврди начинот на пријавување и термините за завршните испити во третиот (есенски) испитен рок од учебната 2020/2021 година. Начин на одржување на испитите: СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО. Начинот на пријавување и термините за полагање се детално прикажани ОВДЕ. […]

УСС УКИМ – Студентски научноистражувачки конференции 2021

Почитувани студенти, Комисијата за наука при Универзитетското студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во соработка со факултетските студентски собранија на факултетите на УКИМ организира студентски научноистражувачки конференции каде студентите ќе имат можност да пишуваат и презентират сопствен научен труд. На следниот линк може да се најдат сите детали во врска со регистрација на конференциите и контакт до организаторите […]

УСС УКИМ – INNO-SAE 2021

Почитувани колеги, Ни претставува огромна чест и задоволство да Ве известиме дека оваа година повторно ќе се организира INNO-SAE. Студентската програма Innovations in Smart Anything Everywhere – INNO-SAE 2021 е заедничка иницијатива на Центарот за трансфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ и Универзитетското студентско собрание при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје насочена кон стимулирање на иновативниот капацитет […]

Одбележување на патрониот ден на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 24 мај

Претставници на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, деканот проф. д-р Сотировски со продеканите проф. д-р Стојановска и проф. д-р Трајков, положија цвеќе на спомен-обележјето на Светите Кирил и Методиј во кампусот на општествените науки и ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод патрониот ден на Универзитетот, 24 мај.

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2020/2021

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2020/2021 година

ВАЖНО – Microsoft Teams – Упатство за инсталација и креирање профил на платформата

Почитувани колеги студенти, Заради попрактично, полесно и за вас попродуктивно следење настава и исполнување на вашите академски обврски, повторно ве упатувам на користење (што подразбира и редовна проверка) на вашите званични имејл адреси поврзани со системот Microsoft Teams. Оваа платформа е лиценцирана на ниво на УКИМ, и заради тоа нуди многу поволности во однос на комуникацијата на студентите и наставниците, […]

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ од изборите за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2020/2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

ОДЛУКА за распишување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ

Одлука за распишување онлајн избори за ФСС на ХЕФ (Објавено 26.1 2021 г.)

Дипломска работа, магистерски труд, докторска дисертација – 17 јули 2020 – Одбрана на магистерски труд: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“

ДИПЛОМСКА РАБОТА, МАГИСТЕРСКИ ТРУД, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – 17 ЈУЛИ 2020 – ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“

15 јуни 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“ (Билтен на УКИМ бр. 1217)

15 ЈУНИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1217)

1 јули 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Благој Шурбевски – „Природни регулатори на популациите од боров четник (Thaumetopoea pityocampa Schiff) во Рeпублика Северна Македонија“ (Билтен на УКИМ бр. 1218)

1 ЈУЛИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. БЛАГОЈ ШУРБЕВСКИ – „ПРИРОДНИ РЕГУЛАТОРИ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОД БОРОВ ЧЕТНИК (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA SCHIFF) ВО РEПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1218)

Инфо сесија за истражувачки престој во Германија на 20 јуни во Скопје

Инфо сесија за истражувачки престој во Германија на 20 јуни во Скопје a Скопје, 09 јуни 2022г. –  Германската фондација за животна средина (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) на 20 јуни во 12 часот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (амфитеатар бр.16)  ќе одржи Информативна сесија во врска со отворениот конкурс за стажирање или истражувачки престој од […]

Распоред на испити во вториот (јунски) испитен рок во учебната 2021/2022 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ а ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ВТОРИОТ (ЈУНСКИ) ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА а 1. Начин на одржување на испитите: Со физичко присуство. 2. Начин на пријавување: од 23-ти до 30-ти Мај 2022 година. Пријавувањето испит се врши електронски преку iknow системот […]

ПЛАН ЗА ТЕРЕНСКА НАСТАВА за летен семестар 2021/2022 и зимски семестар 2022/2023 година

ПЛАН ЗА ТЕРЕНСКА НАСТАВА за летен семестар 2021/2022 и зимски семестар 2022/2023 година

Пријавување и распоред на испити: дополнителен априлски испитен рок 2021/2022 година

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ а ДОПОЛНИТЕЛЕН ИСПИТЕН РОК ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ 2021/22 година 11 – 15 АПРИЛ 2022 година а Во дополнителниот априлски испитен рок можат да се полагаат испити по предмети кои се слушаат во зимски семестар. Во дополнителниот априлски испитен рок на испит можат да […]

Информации за запишување на примените кандидати во вториот уписен рок на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2021/2022 година

Информации за запишување на примените кандидати во вториот уписен рок на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2021/2022 година

Информации за пријавување на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми на УКИМ ХЕФ во учебната 2021/2022 година

Информации за пријавување на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2021/2022 година

Распоред на часови: Летен семестар 2021/2022 год.

Распоред на часови: Летен семестар 2021/2022 год.

Fulbright Scholar Program (Post-Doctoral) in the United States (NON-DEGREE)

The Application for the Fulbright Scholar Program (Post-Doctoral) in the United States (NON-DEGREE) DEADLINE: May 31, 2022   This is a joint program of the U.S. Department of State and the Government of North Macedonia. The flagship international educational exchange program sponsored by the U.S. Government, widely known as the Fulbright Program, is designed to increase mutual understanding between the […]

Распоред на испити: зимски испитен рок 2021/2022 година

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2021/22 година   1. Пријавувањето испит ќе се врши електронски преку iKnow системот, најдоцна до 14 јануари 2022 година до 12 часот. 2. Покрај електронското пријавување испити, заради верификација на пријавата, најдоцна до 14 јануари […]

Пријавување испити во јануарско-февруарска испитна сесија, 2022 година

  СООПШТЕНИЕ За пријавувањето испити во прва редовна испитна сесија (јануарско-февруарска), 2022 година *** Испит може да пријави студент кој има запишано зимски семестар од академската 2021/2022 година. 1. Електронското пријавување на испити (преку iKnow-системот) ќе се врши од 10.1.2022 година до 14.1.2022 година. 2. После овој рок, за пријавување испит ќе се плаќа казна од 300 денари за секој […]