a На 19 септември (понеделник) започнa акцијата за ревитализација на Шумско опитната станица (ШОС), при УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“. После една недела веќе имаме видливи резултати! Студентите, учесници во акцијата, досега имаа можност: - Да се запознааат со професионалниот алат којшто се користи при подигање и одржување на зелените површини; - Да научат како безбедно се работи; - Да