АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР за студиската 2023/2024 година

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“

а

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР

за студиската 2023/2024 година

а

Дознајте повеќе за академските активности мо месеци и

за неработните денови во студиската 2023/2024 година

со клик на следниот ЛИНК.

а

а