Адреса и контакт

Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и eкоинженеринг „Ханс Ем“

ул. „16 Македонска бригада“ бр. 1, 1000 Скопје

+389 71 356 241

dekan@sf.ukim.edu.mk; info@sf.ukim.edu.mk

понеделник - петок, 8:00 - 16:00 ч.