Заверка на летен семестар од учебната 2022/2023 година и запишување зимски семестар во учебната 2023/2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

Запишување зимски семестар од учебната 2023/2024 година
и заверка на летен семестар во учебната 2022/2023 год.

Запишувањето ќе се врши од 25.09 до 29.09.2023 год.
од 8:00 – 13:00 часот.

а

а

Сите детални информации се достапни на следниот ЛИНК.

а

а

НАПОМЕНА:
ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (29.09.2023 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА:
– 1.000,00 доколку запишувањето се изврши од 02-ти до 06-ти октомври,
– 1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 9-ти до 13-ти октомври,
– 2.500,00 доколку запишувањето се изврши на 16.10.2023 год., и после тој датум. Запишувањето семестар после вториот вонреден термин се врши по претходно писмено барање.

а

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА