Одлука за прогласување на денот понеделник, 10.10.2022 година, за неработен ден на УКИМ – ХЕФ, поради поврзување со неработниот ден 11 Октомври, во согласност со Протоколот за заштеда на електрична и топлинска енергија на УКИМ – ХЕФ

Одлука за прогласување на денот понеделник, 10.10.2022 година, за неработен ден на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, поради поврзување со неработниот ден 11 Октомври, во согласност со Протоколот за заштеда на електрична и топлинска енергија на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“