Предавање: „Рипариска (крајбрежна) вегетација на европскиот континент“

Предавање: „Рипариска (крајбрежна) вегетација на европскиот континент“

а

На 14 декември 2022 година, со почеток во 11 часот, во амфитеатарот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, по предметната дисциплина Фитоценологија ќе одржи предавање д-р Дејан Манџуковски на тема „Рипариска (крајбрежна) вегетација на европскиот континент“.

а

Предавањето е од отворен тип, односно за сите заинтересирани лица.