СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ТРЕТАТА (СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА 2022/23 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” -Скопје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ТРЕТАТА (СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА 2022/23 година

а

Пријавувањето на испитите за третата (септемвриска) испитна сесија од учебната 2022/2023 година ќе се одвива во периодот од 22.8.2023 до 25.8.2023 год.

Начин на пријавување на испитите: Со физичко присуство, од 08:00 до 13:00 часот.

а

Сите детални информации се достапни на следниов ЛИНК.

а

Од

Соња Петрова

Студентски прашања