Пријавување испити: летен испитен рок 2022/2023 година

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК 2022/23 година

 

Начин на пријавување на испитите:

                Со физичко присуство, од 08 до 13 часот.

1. Пријавувањето ќе биде од 29.5 до 02.6.2023 год.
2. Студентот има обврска испитот/-ите најпрво да го/ги пријави електронски преку „iKnow“-системот, а потоа да дојде и во канцеларијата за Студентски прашања на ХЕФ за пријавата да му биде заверена и физички (со печат).
3. Уплата се врши за испити кои се полагаат по втор и повеќе пати, како и за пријавување испити од страна на вонредни студенти.

Детални информации за пријавувањето на испитите и примерок од уплатницата ќе најдете на следниот ЛИНК.

 

Со почит,
Соња Петрова
Служба за студентски прашања, ХЕФ