СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО ТРЕТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023/24 година

Начин на пријавување на испитите: Со физичко присуство, од 08 до 13 часот.
Пријавувањето ќе биде од 20.08 до 22.08.2024 год.
Студентот има обврска испитот/-ите најпрво да го/ги пријави електронски преку „iKnow“-системот, а потоа да дојде и во канцеларијата за Студентски прашања на ХЕФ за пријавата да му биде заверена и физички (со печат).

Сите детали за пријавувањето на испитите во третата редовна испитна сесија во учебната 2023/24 година се достапни на следниот ЛИНК: