Распоред на испити во вториот (јунски) испитен рок во учебната 2021/2022 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

а

ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ВТОРИОТ (ЈУНСКИ) ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

а

1. Начин на одржување на испитите: Со физичко присуство.

2. Начин на пријавување: од 23-ти до 30-ти Мај 2022 година. Пријавувањето испит се врши електронски преку iknow системот и во материјална форма пријавата се заверува во службата за студентски прашања. Повеќе информации за пријавувањето на испитите на следниот линк.

3. Термини за полагање: детален табеларен преглед на термините за испити во јунскиот испитен рок е достапен на следниот линк.

а

* Забелешка: Студентот може да пристапи на испит на еден од понудените термини.