ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ПРВИОТ (ЈАНУАРСКИ) ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“

 

ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ПРВИОТ (ЈАНУАРСКИ) ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

 

1. НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИСПИТЕТИТЕ: СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

2. ОБВРСКИ ПРЕД ИСПИТ:

2.1. Студентите задолжително со e-mail допис, најдоцна до 15 Јануари, да го информираат професорот во кој термин од понудените 2 (два) термина ќе го полагаат испитот.

2.2. Пријавата за испит во материјална форма студентот ја предава на професорот пред почетокот на испитот.

3. ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ: Детален приказ на термините за полагање на завршните испити е даден на следниот ЛИНК.