Распоред на испити: летен испитен рок 2022/2023 година

УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“

a
ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ – ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022/23 година

a

Начин на одржување на испитите: СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Термини за полагање: детален приказ на следниот ЛИНК.

a

Забелешка: Студентот може да пристапи на испит на еден од понудените термини.

a
ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“
a