Распоред на испити: зимски испитен рок 2021/2022 година

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“

ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2021/22 година

 

1. Пријавувањето испит ќе се врши електронски преку iKnow системот, најдоцна до 14 јануари 2022 година до 12 часот.

2. Покрај електронското пријавување испити, заради верификација на пријавата, најдоцна до 14 јануари до 12 часот, студентите со електронски допис до референтите Соња Петрова односно дипл. инж. Дејан Илиевски (e-mail: petrova.sonja@yahoo.com односно dejanilievski@sf.ukim.edu.mk) информираат кои предмети ги пријавуваат за испит.

3. Студентите задолжително со e-mail допис, најдоцна до 14-ти јануари, да го информираат професорот во кој термин од понудените 2 (два) термина ќе го полагаат испитот. Студентот може да пристапи на испит на еден од понудените термини.

4. Пријавата за испит во материјална форма студентот ја предава на професорот пред почетокот на испитот односно при „земањето“ оценка но не покасно од 14.02.2022 година.

 

Сите детални информации ќе ги најдете на овој линк!