Соопштение: систематски преглед за студентите во прва студиска година во учебната 2022/2023 година

СООПШТЕНИЕ
за систематски преглед за студентите во прва студиска година во учебната 2022/2023 година

а

ЗУ Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје им соопштува на редовните и вонредните студенти од ПРВА ГОДИНА на УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ дека треба да се јават на ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД во периодот од 27.2.2023 г. до 10.3.2023 г., од 7:30 ч. до 12:00 ч.

а

Сите детали можете да ги најдете на следниот ЛИНК.