Слободни места на втор циклус студии на УКИМ ХЕФ во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 год.

Број на слободни места за запишување студенти на

втор циклус студии на студиските програми на

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,

Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година

***

***

***

Преземи соопштение!