Заверка на летен семестар од учебната 2021/2022 година и запишување на зимски семестар во учебната 2022/2023 година

СООПШТЕНИЕ
Запишување зимски семестар од учебната 2022/2023 година
и заверка на летен семестар во учебната 2021/2022 год.

Запишувањето ќе се врши од 26.09 до 30.09.2022 год.

а

СИТЕ СТУДЕНТИ СЕМЕСТАРОТ ГО ЗАПИШУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ.

а

Повеќе информации ќе најдете на следниот линк.

а

НАПОМЕНА:
ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (30.09.2022 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА:
– 1.000,00 доколку запишувањето се изврши од 03-ти до 07-ми октомври,
– 1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 10-ти до 14-ти октомври,
– 2.500,00 доколку запишувањето се изврши на 17.10.2021 год. и после овој датум.

Запишувањето семестар после вториот вонреден термин се врши по претходно писмено барање.

а

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

075 258 181