Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. пејз. диз. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“

СООПШТЕНИЕ

На ден 29 септември 2021 година (среда) со почеток во 11:00 часот

кандидатот дипл. инж. пејз. диз. МОНИКА ПОПЕВСКА

јавно ќе го брани својот магистерски труд под наслов:

„Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје“

(„Roof gardens as part of landscape design in Skopje“)

Јавната одбрана ќе се одржи во сала 6 при Факултетот за шумарски науки,

пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 

Јавната одбрана ќе биде одржана во согласност со сите мерки и препораки за заштита од SARS-CoV-2 вирусот!