Соопштение: дополнителен февруарски испитен рок (13.2.2023 г.) во учебната 2022/2023 година

Почитувани студенти,

Во согласност со Oдлуката за одобрување дополнителни испитни сесии во учебната 2022/2023 година за студентите на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (бр. 02-398/10 од 18.10.2022 г.), начинот на пријавување и на полагање и распоредот на испити за кандидатите кои имаат право да полагаат во дополнителниот февруарски испитен рок може да го погледнете на оваа ВРСКА.

Од канцеларијата за студентски прашања.