Заверка на летен семестар во учебната 2020/2021 год. и запишување зимски семестар од учебната 2021/2022 година

СООПШТЕНИЕ
Запишување зимски семестар од учебната 2021/2022 година и заверка на летен семестар во учебната 2020/2021 год.

 

Запишувањето ќе се врши од 20.09 до 01.10.2021 год.

НАПОМЕНА:
ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (01.10.2021 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА:
– 1.000,00 доколку запишувањето се изврши од 04-ти до 08-ми октомври,
– 1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 11-ти до 20-ти октомври,
– 2.500,00 доколку запишувањето се изврши на 21.10.2021 год., и после тој датум.

Запишувањето семестар после вториот вонреден термин се врши по претходно писмено барање.

 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА