ДРЕН (Здружение на студенти на Шумарски факултет)

Здружението на студенти на Шумарски факултет ДРЕН е основано во Скопје во 1999 година, од страна на амбициозни и студенти-ентузијасти од Шумарскиот факултет.

ДРЕН е неполитичка, невладина, непрофитна и независна студентска организација. Основна дејност на ДРЕН е поттикнување на активности кај студентите од шумарство и озеленување и унапредување на животната средина, со што во голема мера ќе се развиваат и збогатуваат нивните искуства и стручни познавања.

Истовремено, ДРЕН има благородна задача да обезбедува и дистрибуира информации до студентите кои ги изучуваат областите шумарство и животна средина, како и да ги претставува нивните професионални интереси на меѓународен план. Значајно место заземаат напорите на членовите на ДРЕН за меѓународна размена на студенти соработувајќи со други факултетски и невладини организации од шумарството и животната средина.

ДРЕН е членка на Меѓународната организација на студенти од шумарството (IFSA). Во ДРЕН може да членуваат и студенти од други факултети и универзитети, без разлика на родова и етничка припадност.

 

Контакт:

ДРЕН – Здружение на студенти на Шумарски факултет

ул. „16 Македонска бригада“ бр. 1 (п. фах 235)

МК-1000 Скопје

Тел: (+389) 78 996 846

Е-пошта: dren@sf.ukim.edu.mk

IFSA (International Forestry Students’ Association) www.ifsa.net

Активности на УКИМ
  • Отворен ден на УКИМ
  • Студентски игри на УКИМ
Други активности
  • Крводарителски акции
  • Форест фест – Берово
  • Цветен фестивал – Скопје